Rijpheidscomputer

De rijpheidscomputer is een instrument om het verhardingsproces van beton te monitoren. De computer meet het temperatuurverloop in een verhardende betonconstructie en berekent op basis daarvan de druksterkte. Door het verhardingsproces van het beton te monitoren kan er veilig gewerkt worden. Denk hierbij aan het ontkisten en het laten schrikken van de tijdelijke ondersteuning op de juiste momenten. Maar ook meer grip krijgen op de planning door beter inzicht te krijgen in het verhardingsproces is een groot voordeel van het toepassen van de rijpheidscomputer. Door zo inzicht te verkrijgen is er een betere sturing mogelijk in de toegepaste betonmengsels, dit geeft voordelen aan het milieu en de kosten.
Wat kunnen we met de gemeten gegevens?
Door het monitoren van de sterkteontwikkeling van de beton weten we precies hoe de verharding gaat en kunnen we controleren of er aan de temperatuurcriteria is voldaan. Maar ook kunnen we de temperatuurmeting gebruiken om het verhardingsproces te beheersen. De meet gegevens leggen we vast in ons kwaliteitssysteem. We leggen vast dat er tijdens het bouwproces volgens vooraf bepaalde constructieve waardes is gewerkt.